Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m. pdf, epub, mobi

Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m. | Rimantas Zizas

Atsisiųsti knygą Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m. pdf, epub, mobi

Leidėjas:
Lietuvos istorijos institutas

 • Išleidimo metai: 2014
 • Formatas: 18×25, kieti viršeliai
 • Puslapių skaičius: 608
 • ISBN ar kodas: 9789955847885


 • Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m..pdf
  Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m..epub
  Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m..mobi


  Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m. pdf, epub, mobi

  Atsisiųskite knygą Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m. pdf, epub arba mobi formatu. Atsisiųskite tūkstančius elektroninių knygų epub, mobi, pdf formatu nemokamai ir be registracijos mūsų svetainėje. Mūsų svetainė yra nemokama dienoraštis, leidžiantis parsisiųsti nemokamų pdf knygų, epubų knygų, mobi knygų. Paprastai Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m. knyga kainuoja 10,00 eurų. Čia galite nemokamai atsisiųsti nemokamą Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m. pdf, mobi, epub formatu.

  Trumpas knygos Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m. aprašymas

  Aprašymas

  Monografijoje “Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m.” nagrinėjami beveik netyrinėti, plačiajai visuomenei menkai žinomi sovietinių (raudonųjų) partizanų veiklos Lietuvoje 1941-1944 m. istorijos klausimai. Iki Nepriklausomybės atkūrimo sovietinis „partizaninis judėjimas“ buvo sureikšminamas, mitologizuojamas ir sakralizuojamas, jo istorija nušviečiama tendencingai, politizuotai, iškraipant sudėtingos ir prieštaringos karo ir nacistinės Vokietijos okupacijos laikotarpio Lietuvoje istorinės tikrovės realijas.

  Remiantis pirminiais archyviniais šaltiniais knygoje stengiamasi objektyviai atspindėti daugelį sovietinių partizanų veiklos Lietuvos istorijos klausimų: turėjusio lemiamą poveikį jos raidai išorės veiksnį (sovietinių institucijų, pirmiausia SSKP, organizacinis ir kontroliuojantis vaidmuo, svarbiausių organizatorių ir vykdytojų (A. Sniečkaus ir kitų) veikla, materialinis karinis aprūpinimas, propagandinio (psichologinio) poveikio priemonės, skverbimasis per fronto liniją ir pan.): jų veiklos sąlygas Lietuvoje, čia sukurtas organizacines struktūras, jų paplitimą ir skaičių, sovietinio pasipriešinimo dalyvių šaltinius, jų tautinę sudėtį; svarbiausias karinio ir politinio pobūdžio veiklos sritis; santykius su kitais Lietuvoje veikusiais (nacionaliniais lietuvių ir lenkų) pogrindžiais.

  Daug dėmesio skiriama represinei (teroristinei) sovietinių partizanų veiklai, jų vykdomoms kaimų deginimo akcijoms ir kt.

  Sovietinių partizanų veikla nebuvo lietuvių tautos kovos dėl valstybingumo, laisvės, socialinės pažangos sudėties dalis. Objektyviai jie veikė kaip SSRS okupacinio režimo atstovai ir gynėjai, rengę sąlygas legitimizuoti ir įtvirtinti šį režimą pokario Lietuvoje.

  Knyga “Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m.” gali būti iššūkis visuomenės mitologizuotai (idealizuotai) istorinei sąmonei. Autorius tikisi, kad ji padės užpildyti sovietmečiu atsiradusias kolektyvinės atminties spragas ir deformacija, paskatins visuomenės toleranciją.

  Turinys

  TURINYS

  ĮVADAS 7

  I. SOVIETINIO POGRINDŽIO ORGANIZACINIŲ STRUKTŪRŲ IR VEIKLOS UŽUOMAZGOS LIETUVOJE 1941-1942 M.

  1. NKVD-NKGB žvalgybinės diversinės grupės Lietuvoje 1941 m. 29

  2. Sovietinio aktyvo likimas Lietuvoje. Bandymas kurti sovietinio pasipriešinimo grupes 43

  3. Lietuvos SSR vadovybės veikla sovietų užfrontėje organizuojant ginkluotą pogrindį Lietuvoje. Partizaninių grupių rengimas ir siuntimas 67

  4. Iš sovietinės užfrontės atsiųstų grupių veikla 96

  II. SOVIETINIO GINKLUOTO POGRINDŽIO LIETUVOJE ORGANIZAVIMAS 1942 M. PABAIGOJE-1944 M. LEMIAMAS SOVIETŲ UŽNUGARIO VEIKSNYS

  1. Lietuvos partizaninio judėjimo štabo (LPJŠ) Maskvoje steigimas. Tiekimo ir ryšio per fronto liniją sukūrimas 111

  2. Vadovaujančių centrų kūrimas vokiečių okupuotoje teritorijoje (Baltarusijoje ir Lietuvoje). Sovietinio pogrindžio vadovų M. Šumausko ir G. Zimano santykiai 119

  3. Partizaninio karo organizatorių, ginkluotės, materialinio aprūpinimo priemonių siuntimas 158

  III. SOVIETINIO GINKLUOTO POGRINDŽIO VEIKLA LIETUVOJE 1943-1944 M.

  1. Veiklos sąlygų pokyčiai. Organizacinės ginkluoto pogrindžio struktūros, jų paplitimas ir skaičius. Bendrieji veiklos klausimai 185

  2. Diversinė veikla 254

  3. Agitacija ir propaganda lietuviškose karinėse (policinėse) formuotėse 283

  4. Sovietinio ginkluoto pogrindžio santykiai su nacionaliniu lietuvių pogrindžiu 321

  5. Sovietų ir lenkų pogrindis Lietuvoje: sąjungininkai ir nesutaikomi priešai 352

  6. Teroristiniai veiklos aspektai. Metropolito Sergijaus nužudymo mįslė 374

  IV. KONFLIKTAS SU LIETUVOS VALSTIETIJA

  1. Ginkluotos vietinės savisaugos (savigynos) kūrimas ir paplitimas Lietuvoje 393

  2. Sovietinių partizanų ginkluota kova su apsiginklavusiais kaimais Pietryčių Lietuvoje 432

  Daržininkų kaimo užpuolimas 432

  Dargužiu kaimo nuginklavimas 443

  Kruvinas konfliktas 1943 m. Kūčių vakarą Derionyse ir Babrauninkuose 452

  Žudynės Kaniūkuose 464

  Bakaloriškių sunaikinimas 494

  Keršto akcija Musteikoje 511

  Kiti sovietinių partizanų ir kaimų savisaugos ginkluoti konfliktai Pietryčių Lietuvoje 515

  V. GRĮŽIMAS Į LEGALŲ GYVENIMĄ. SOVIETINIŲ PARTIZANŲ ĮAMŽINIMAS: PROPAGANDINIAI ASPEKTAI 523

  IŠVADOS 543

  SANTRUMPOS 551

  ŠALTINIAI IR LITERATŪRA 553

  ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ 565

  VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ 582

  ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS 594

  SOVIET PARTISANS IN LITHUANIA 1941-1944. Summary 597

  Leave a Reply